Pielęgnujemy pamięć o Wisławie Szymborskiej

O przedsięwzięciu…

Organizatorem uroczystości jest I Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa przy współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Radomsku. Adresatem przedsięwzięcia o charakterze edukacyjno - wychowawczo – językowym są uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu radomszczańskiego.

Cele przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie obejmuje trzy fazy: informacyjną, przygotowawczą i podsumowującą - konkursową. Pierwsza z nich dotyczy elementów organizacyjnych, druga obejmuje przygotowania uczniów do konkursów, a trzecia stanowi część konkursową. Młodzież rywalizuje w kilku obszarach: w teście wiedzy o życiu i twórczości Wisławy Szymborskiej, recytacji wybranego utworu w oryginale lub w tłumaczeniu na język niemiecki wzbogaconej formą wizualizacji.

Pielęgnujemy Pamięć o Wisławie Szymborskiej
I Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Fabianiego w Radomsku
2012 - 2014